הפרעות תקשורת

תקשורת הינה יכולת בסיסית וחשובה מאוד בקרב בני האדם. תקשורת הינה יצירת קשר בין שני משתתפים ויותר לצורך העברת מסר, הבעת רצונות, בקשות ועוד. תקשורת יכולה היות מילולית (שפה) או בלתי מילולית כגון: שפת הסימנים. תקשורת כוללת גם שימוש בג'סטות, שמירה על קשר עין והבעות פנים.

דיבור

הדיבור היא יכולת השייכת אך ורק למין האנושי והיא היכולת לתקשר באופן מילולי. הדיבור הוא פעולות מוטוריות שמבצעות בפועל את סימני השפה. הדיבור מאפשר תקשורת ישירה עם הסביבה

שפה

השפה משמשת כלי מרכזי למימוש צרכיו התקשורתיים של האדם אשר באמצעותה, הוא מגבש מסר ויכול להעבירו לזולת. הוא יכול למסור ולקבל מידע, להביע רצונות ולהצביע על צרכים