הפרעות תקשורת

תקשורת הינה יכולת בסיסית וחשובה מאוד בקרב בני האדם.
תקשורת הינה יצירת קשר בין שני משתתפים ויותר לצורך העברת מסר, הבעת רצונות, בקשות ועוד.
תקשורת יכולה היות מילולית (שפה) או בלתי מילולית כגון: שפת הסימנים.
תקשורת כוללת גם שימוש בג'סטות, שמירה על קשר עין והבעות פנים.