שפה

השפה משמשת כלי מרכזי למימוש צרכיו התקשורתיים של האדם אשר באמצעותה, הוא מגבש מסר ויכול להעבירו לזולת. הוא יכול למסור ולקבל מידע, להביע רצונות ולהצביע על צרכים. התקשורת האנושית אינה רק שימוש בשפה קולית. האדם יכול להעביר מסרים באמצעות מחוות, מימיקה, שריקה וכו' אך השפה שמתממשת בדיבור או במערכת סימנים כמו שפת הסימנים אצל חירשים היא כלי התקשורת העיקרי שלו.

השפה הינה מערכת מסרים ייחודית לבני אנוש אשר ניתן להעביר באמצעותה מידע באפן מהיר, קל ומדויק מאשר בכל דרך תקשורת אחרת.

השפה נרכשת באופן טבעי ובדרך בלתי פורמלית על ידי כל תינוק הגדל בסביבה אנושית.

לקות שפה הבנתית היא כאשר הבנת השפה פגועה. ילד עם לקות מסוג זה מתקשה להבין מילים, צירופים, מושגים לישוניים, מבנים תחביריים ודקדוקיים ועקב כך הוא יתקשה בהבנת שאלות, הוראות, סיפורים ועוד.

לקות שפה הבעתית היא כאשר הבנת השפה טובה יותר מהבעת השפה.