דיבור

הדיבור הוא יכולת השייכת אך ורק למין האנושי והוא המאפשר לתקשר באופן מילולי.
הדיבור הוא רצף פעולות מוטוריות שמבצעות בפועל את סימני השפה. הדיבור מאפשר תקשורת ישירה עם הסביבה. יכולת הדיבור משתפרת עם הגיל: ילדים קטנים משבשים הגהים ומשנים את הרכב המילים לעיתים באופן עקבי ולעיתים באופן לא עקבי.

תחום הדיבור כולל היגוי, קול ושטף הדיבור.

ליקויים בתחום הדיבור עלולים להשפיע באופן ישיר על תחומים אחרים כגון: התחום הרגשי והתחום ההתנהגותי. ילד שהדיבור שלו אינו מובן עלול לפתח דפוסי התנהגות בעייתיים, למשל, אלימות פיזית. עוד, ילד שאינו מובן עלול להרגיש נחות ודחוי ולכן קשיי הדיבור עלולים להשליך על יכולות התקשורת עם הסביבה כגון: הימנעות, ריחוק או מופנמות.